NEWS - Lana Čmajčanin - visual artist

Branka Vujanović: Nove prošlosti u kojima živimo. Antifašizam, politika sjećanja i kritički pristupi u umjetnosti Španije i bivše Jugoslavije

Published by NIERIKA Revista de estudios de arte, Universidad Iberoamericana de México
28 July 2016
Bosnian and Spanish language 
ISSN 2007-9648

Ovaj esej je objavljen u cjelini u novom broju magazina NIERIKA Revista de estudios de arte, u izdanju Universidad Iberoamericana de México. Urednički tim časopisa NIERIKA (Dina Comisarenco, Karen Cordero Reiman) je sa velikim entuzijazmom priredio ovaj broj u kojem se nalaze prilozi autora iz Latinske Amerike, sa istoka i zapada Evrope… Broj je inspirisan radionicama i seminarima koje je Griselda Pollock održala u Nacionalnom Muzeju i na meksičkom univerzitetu. Njeno djelo je neprocjenjivo svima nama koji se bavimo istorijom umjetnosti i teorijom kulture.  Griselda Pollock je profesorica Socijalne kritičke istorije umjetnosti i direktorica Centra za kulturnu analizu, teoriju i istoriju na Leeds Universitetu, a njeno polje istraživanja uključuje kritičku feminističku istoriografiju umjetnosti, psihoanalizu, savremenu estetiku i studij traume.
Moj prilog je posvećen kritičkim umjetničkim pristupima i sjećanju na španski i jugoslovenski antifašizam nasuprot paktovima “normalizacije” i mitovima tranzicije u okviru političke i kulturne transformacije Španije i bivše Jugoslavije, pogotovo Bosne i Hercegovine. Ovo je moj prvi esej napisan i objavljen na španskom! Slijedi skraćena YU verzija.

Branka Vujanović

Read text here:

Spanish language
Bosnian language